Open up your mind and your potential reaches infinity…


Ek daal do panchi baitha, kaun guru kaun chela
Guru ki karni guru bharega, chele ki karni chela
sadho bhai, Ur ja hans akela

Mati chun chun mahal banaya, log kahen ghar mera
Na ghar tera, na ghar mera, chiriya rain basera
Bhai, Ur ja hans akela…

Kauri kauri maya jori, jor bharela thaila
Kehat Kabir suno bhai sadho, sang chale na dhela.
Ur ja……

Maat kahe ye putra hamara, bahen kahe ye veera,
Bhai kahe ye bhuja hamari, Naari kahe nar mera.
Ur ja….

Peit pakar kar mata roye, baanh pakar ke bhai,
Lapat jhapat ke tiriya roye, hans akela jayee.
Sadho bhai ur ja…

Jab tak jeeve mata roye, bahen roye das maasa,
Barah din tak tiriya roye, pher kare ghar waasa.
Ur ja…

Chaar gadiya ghar manwayi, chara kaath ki ghori,
Chaaron kone aag lagai, phoonk diyo jas hori.
Sadho bhai ur ja…

Bhaar jale ho jaise laakri, khey jale jas dhaga,
Sona jaisi kaya jal gai, koi na aaya paasa.
Ur ja hans…

Ghar ki tiriya dhoondan lagi, dhoond phiri chahoo desa,
Kehat Kabir suno bhai sadho, choro jag ki aasa.
Ur ja …

Baghbaan ne bagh lagaya, bagh lagaya kela,
Kache pakke ki marm na jaane, tora phool gandela.
Ur ja….

Na koi ata na koi jata, jhoota jag ka nata
Na kahoo ki bahen bhanji, na kahoo ki mataa.
Sadho bhai ur ja hans….

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: